Lidgeld + Medische Fiche

Het lidgeld bedraagt €40. Gelieve dit zo snel mogelijk over te schrijven naar BE04 7370 6723 9231 lidgeld betaald is, is uw dochter niet verzekerd.

Zorg dat de leiding steeds in het bezit is van een up-to-date medische fiche van je dochter! Print deze af en bezorg ze aan de leiding.

Schrijf er ook een e-mailadres op zodat we jullie ook via deze weg kunnen bereiken.

BELANGRIJK:

!!Wij hebben een nieuwe versie van de medische fiches. Het is van groot belang dat deze nauwkeurig worden ingevuld gezien de huidige omstandigheden!!

Hiervoor dient u te klikken op onderstaande ‘NIEUW medische fiches’

Bedankt!

NIEUW Medische Fiche