Lidgeld + Medische Fiche

Het lidgeld bedraagt €35. Gelieve dit zo snel mogelijk over te schrijven naar BE87 0680 7187 4094 met vermelding: “Naam + groep

Indien er geen lidgeld betaald is, is uw dochter niet verzekerd.

Zorg dat de leiding steeds in het bezit is van een up-to-date medische fiche van je dochter! Print deze af en bezorg ze aan de leiding.

Schrijf er ook een e-mailadres op zodat we jullie ook via deze weg kunnen bereiken.

BELANGRIJK:

!!Wij hebben een nieuwe versie van de medische fiches. Het is van groot belang dat deze nauwkeurig worden ingevuld gezien de huidige omstandigheden!!

Hiervoor dient u te klikken op onderstaande ‘NIEUW medische fiches’

Bedankt!

NIEUW Medische Fiche