Lidgeld + Medische Fiche

Het lidgeld bedraag €35. Gelieve dit zo snel mogelijk over te schrijven naar BE87 0680 7187 4094 met vermelding: “Naam + groep”

Indien er geen lidgeld betaald is, is uw dochter niet verzekerd.

Zorg dat de leiding steeds in het bezit is van een up-to-date medische fiche van je dochter! Print deze af en bezorg ze aan de leiding.

BELANGRIJK:
Schrijf er ook een e-mailadres op zodat we jullie ook via deze weg kunnen bereiken.

Bedankt!

MedischeFicheChiro